ANG FACEBOOK MESSENGER CHATBOT NG
VALENZUELA CITY SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT OFFICE


Quick
Accessible
Free

SA TULONG NG DOTBOT, MABILIS AT MADALI NANG MALALAMAN KUNG ANO ANG REQUIREMENTS AT SAAN MAAARING LUMAPIT PARA SA MGA SUMUSUNOD:

Medical Assistance
Burial Assistance
Transportation Assistance
Certificate of Indigency
Social Case Study Report

Ways to Access DotBot

- Search "DotBot-Valenzuela" on Facebook or Messenger

- Scan this QR Code:

Frequently Asked Questions

Isa itong AI messaging system na ginawa upang mas mapabilis ang pag-abot ng serbisyo sa mamamayan ng Lungsod Valenzuela. Sa tulong ng Facebook Messenger app, maari nangmalaman ang mga requirement at kung saan pinakamalapit na maaaring mag-apply ng tulong medikal, pinansyal, burial at iba pa.

I-scan lamang ang QR code na matatagpuan sa inyong mga barangay o flyers at ikaw ay awtomatikong mako-connect sa DotBot. Maaari ring hanapin sa messenger ang pangalan na “Dotbot-Valenzuela” kung hindi ma-scan ang QR code.

Lahat ng lehitimong mamamayan ng Lungsod Valenzuela ay maaaring mag-access ng DotBot upang malaman ang mga lokasyon at requirement sa pagkuha ng assistance.

HINDI. Ang DotBot ay dinisenyo lamang upang makapagbigay ng impormasyon patungkol sa mga lokasyon ng aming mga opisina at mga kinakailangang requirement sa pag-apply ng assistance.

Kung walang smartphone, maaari pa ring magpunta o tumawag sa aming tanggapan upang malaman ang mga requirement. May mga flyer at tarpaulin din sa pinaka-malapit na 3S Center at CSWD office para sa inyong impormasyon, ngunit kung sakaling pupunta sa aming tanggapan, kayo ay inaasahang pumila kasabay ng mga naga-apply ng assistance.

Mababa lamang ang konsumo ng data sa pag-acces ng DotBot, kung kaya’t maaari pa ring ma-access ang DotBot kahit mababa na ang inyong data allowance.

Hindi, kahit na hindi sa iyo ang account, maaari pa ring ma-access ang DotBot upang malaman ang mga requirement.